Strona 1 z 1

65 Rajd Przyjaźni - 2018

PostWysłany: 2018-06-22, 13:27
przez Carpatia
65 RAJD PRZYJAŹNI BIESZCZADZKICH
04-12.08.2018 Górzanka i Kalnica


65 Rajd Przyjazni 2018.jpg

PLAN RAJDU i TRASY RAJDU

04 sierpień (sobota)
Przyjmowanie uczestników – Górzanka na terenie Schroniska Młodzieżowego

Godz. 20:00 - śpiewogranie na dobry początek (nauka piosenek)

05 sierpień (niedziela)
O godzinie 8:00 msza św. w intencji uczestników Rajdu a po mszy zwiedzanie cerkwi.
około 9:30 Trasa : Górzanka – Wierchy(635) - Myczków (Muzeum Bojków) - Polańczyk [około 3,20 h]
około godz. 20:00 - ognisko (nauka piosenek)

06 sierpień (poniedziałek)
Trasa : Górzanka – Figura(625) - Korbania(894) - Tyskowa – Górzanka [około 5,20 h]

07 sierpień (wtorek)
Przejazd na „Werlas”.
Trasa : „Werlaska dżungla” czyli : Bałanda – Wysoki Garb(609) – Horodek – zatoka Suchego Drzewa – Horodek – Werlas – Zawóz - Bałanda [około 6 h]
około godziny20:00 - ognisko (nauka piosenek)

08 sierpień (środa)
Zmiana miejsca biwakowego. Przejazd do Kalnicy (Schronisko Młodzieżowe)

09 sierpień (czwartek)

Trasa : Cisna – Jasło(1140) – Strzebowiska – Kalnica [ około 5 h]
Wieczór z glutem - czyli kisiel na winie. Godz. 19:10 - konkurs w rzucie beretem (koncercik)

10 sierpień (piątek)

Przejazd do Berehów Górnych.
Trasa: Berehy Górne – „Chatka Puchatka” – Połonina Wetlińska – Smerek(1223) – Jaworzec - Kalnica [około 6,10 h]
Godzina 20:00 – uroczyste ognisko (koncercik)

11 sierpnia (sobota)
Wetlina - Dział - Mała Rawka(1272) - Wielka Rawka(1307) - Kremenaros(1221) - Mała Rawka - Bacówka pod Rawką - Przełęcz Wyżniańska [około 6,05 h]
Godz. 20:00 – ognisko na koniec rajdu

12 sierpnia (niedziela)

Zakończenie rajdu , powrót do domów

Uwaga !!
Kolejność tras oraz ich przebieg mogą ulec zmianie .
Regulamin
65 Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni Bieszczadzkich

Organizator : Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Bazy Rajdu : Schroniska Młodzieżowe w Górzance i w Kalnicy

Cel imprezy : - aktywny wypoczynek i popularyzacja turystyki górskiej
- przyjacielskie spotkanie miłośników Bieszczadów
- poznanie piękna i promocja Województwa Podkarpackiego

Uczestnictwo :
W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz zorganizowani w drużyny zgłoszone przez oddziały i koła PTT, organizacje, stowarzyszenia, szkoły, zakłady pracy itp. Kierownikami grup mogą być tylko osoby pełnoletnie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zgłoszenia :
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy przesłać przekazem pocztowym w terminie do dnia 05 lipca 2018 roku na adres : MKG „Carpatia” O/PTT 39-300 Mielec ul. Kpt. Hynka 8
Można dokonać wpłaty na konto po uzgodnieniu z organizatorem.
Należy podać: imię i nazwisko, adres, pesel i numer telefonu kontaktowego.

Wpisowe :

1. Członkowie MKG”Carpatia” (z opłaconą składką za 2018 rok) - 150 zł (w namiotach)
2. Pozostali turyści - 170 zł (w namiotach)
Turyści chcący spać na łóżkach w schroniskach dopłacają 75 zł.

Uwaga ! Czas to pieniądz. Wpisowe wpłacone po terminie będzie wyższe o 10 zł.
Wpłata po terminie może nie gwarantować wszystkich świadczeń.
Uwaga ! W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane, a wpłacający traci prawo do świadczeń. Dowód wpłaty należy okazać kierownictwu rajdu w dniu przyjazdu na camping..

Organizator zapewnia :
- obsługę przewodnicką na trasie (wg . regulaminu rajdu)
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
- odznakę rajdową , odcisk pieczęci i pamiątki niespodzianki
- opłatę pola namiotowego (za osobę, namiot) lub noclegu na łóżkach w schroniskach (własna pościel lub śpiwór)
- ogniska i koncert
-
Uwaga ! W dniach 05-08.VIII jest możliwość wzięcia udziału w rejsie żaglówką z Polańczyka po Jeziorze Solińskim (od godz. 9:00 do13:00). Odpłatność 25 zł za osobę (przy komplecie - 8 osób).
Zalecamy wcześniejsze zgłoszenia telefonicznie do organizatora (wpłaty w Górzance).
Uwaga ! Jest możliwość zamówienia obiadów w Górzance ( około 18 zł).
Uwaga !! Bilety wstępu do Bieszczadzkiego P N w 2018 roku wynoszą : 6 zł i 3 zł (lub 7 zł i 3,50 zł).

Dodatkowe informacje o rajdzie :
Informacji udziela telefonicznie lub e-pocztą organizator rajdu :
Jerzy Piotr Krakowski , tel. kom. nr 505 729 181 lub jpkrak@wp.pl
a także na zebraniach klubowych w każdy czwartek w godz. 1830 - 1930,
oraz na stronie internetowej MKG „Carpatia” : http://www.carpatia.mielec.pl

INFORMACJE REGULAMINOWE
1. Każdy uczestnik rajdu powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu tras rajdu lub jego przerwania.
5. Rajd odbywa się bez względu na warunki pogodowe.
6. Środki transportu oraz koszty dojazdów na rajd i do miejsc wyjścia na trasy (oraz powrotów) zabezpieczają sobie i pokrywają uczestnicy.
7. Uczestnicy chcący spać na polu namiotowych powinni posiadać własne namioty, śpiwory, turystyczny ubiór i ekwipunek (np. kompas, latarka, mapa), prowiant, apteczkę.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów p. pożarowych, ochrony przyrody, postanowień „Karty Turysty” i poleceń kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić pomocy poszkodowanemu
i powiadomić kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie w innym dniu niż mówi regulamin, jednak wpisowe w takim przypadku nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestników z rajdu.
12. Uczestnicy mogą sami organizować sobie wycieczki, lecz powinni o swej trasie poinformować kierownictwo rajdu.
13. Osoby chcące spać w pokojach innych niż w zarezerwowanych schroniskach kwatery załatwiają sobie indywidualnie. Powinny zgłosić to organizatorom rajdu. Wpisowe dla tych osób będzie odpowiednio niższe.
14. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.